Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Plany nadzoru 2012/13

 

 1. Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola

  Propozycję dokumentu - opinię rady pedagogicznej nt. pracy dyrektora - można wykorzystać w każdym przedszkolu po nieznacznej modyfikacji dostosowującej zapisy do konkretnej placówki. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Kwiecień 2015
  Ilość stron w dokumencie: 3
 2. Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu - lista dla nauczyciela

  Nauczyciel zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przestrzegając procedur i planu higieny w przedszkolu. Poniżej znajduje się lista na co zwrócić szczególną uwagę. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Wzor notatki dolegliwosci dziecka w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem dolegliwości dziecka. Notatka zawiera dane dziecka, datę i opis. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Wzór procedury odwołania wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 25 Czerwiec 2014
  Ilość stron w dokumencie: 2
 5. Plan nadzoru pedagogicznego dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 6
 6. Plan nadzoru pedagogicznego dla placówki oświatowo-wychowawczej - wariant 2

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 7. Plan nadzoru pedagogicznego dla placówki oświatowo-wychowawczej - wariant 1

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 8. Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola niepublicznego
  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Data publikacji: 13 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 9. Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły niepublicznej
  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Data publikacji: 13 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 8
 10. Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej - wariant 1

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 10
 11. Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej - wariant 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 10
 12. Plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola - wariant 1
  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 13. Plan nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum - wariant 1
  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 9 Sierpień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 10
 14. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola

   

 15. Plan nadzoru pedagogicznego

  Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny. Gotowy plan nadzoru przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Poniżej udostępniamy do pobrania przykład takiego planu nadzoru pedagogicznego. 

 16. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla zespołu szkół

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

 17. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla zespołu szkolno-przedszkolnego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

 18. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

 19. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla gimnazjum

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 20. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 21. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla liceum ogólnokształcącego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 22. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 23. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 24. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły ponadgimnazjalnej

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 25. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 26. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 27. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla gimnazjum

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 28. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 29. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły ponadgimnazjalnej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 30. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla gimnazjum

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 31. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla szkoły podstawowej

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 32. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (szkoła ponadgimnazjalna)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

 33. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (gimnazjum)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół gimnazjalnych.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

 34. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (szkoła podstawowa)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół podstawowych.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

   

 35. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 (przedszkole)

   

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.


  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla przedszkoli.


  W związku z opublikowaniem w dniu 23 sierpnia 2012 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej kraju na rok 2012/13 - obecnie trwa dostosowaniem treści dokumentacji do wymogów Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokument zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu prac redakcyjnych.

   

 36. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2011/2012 - gimnazjum

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może być wykorzystane przez dyrektora szkoły gimnazjalnej, który w planie ujął ewaluację z obszaru 2.

 37. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Wzór planu nadzoru pedagogicznego proponowany dla przedszkola, które zamierza przeprowadzić wewnętrzną ewaluację z obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej”.

 38. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego przygotowany został dla przedszkola, które zamierza przeprowadzić wewnętrzną ewaluację z różnych obszarów.

 39. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Paln nadzoru pedagogicznego przygotowany dla dyrektora przedszkola i uwzględniający politykę oświatową na rok 2011/2012.

 40. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego szkół różnego typu na rok 2011/2012 z uwzględnieniem kierunków polityki państwa – ewaluacja z zakresu obszaru I.

 41. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający kierunki polityki oświatowej państwa przeznaczony jest dla zespołu szkół - lub po zmodyfikowaniu - dla każdego typu szkoły na rok szkolny 2011/2012.
   

 42. Plan nadzoru na rok 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego przeznaczony dla szkoły podstawowej i gimnazjum uwzględniający politykę oświatową na rok szkolny 2011/2012.

 43. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla gimnazjów, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z części obszaru „1. Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły” oraz części obszaru „2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce”.

 44. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok 2011/2012 przeznacozny jest dla Zespołu Szkół.

 45. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla szkół, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru 2.1. „Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy”.

 46. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Zadania ujęte w poniższym planie wynikają przede wszystkim z wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego, z planu nadzoru w roku 2010/11 oraz koncepcji rozwoju gimnazjum.
  Można uzupełnić plan o zadania priorytetowe MEN i kuratora oświaty. Zadania te nie są wprawdzie obligatoryjne dla szkół, jednak warto je uwzględniać z uwagi na to, że kontrole planowe kuratoriów dotyczą tych zadań, więc szkoła, w której zaplanowano do ewaluacji lub kontroli wewnętrznej priorytety MEN i Kuratora, będzie przygotowana do ewentualnej kontroli zewnętrznej.
   

 47. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora opracowany dla zespołu szkół, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum dla młodzieży i gimnazjum dla dorosłych.

 48. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej. Podzielony jest na trzy części: 1) Ewaluacja wewnętrzna, w ramach której w szkole zaplanowano badania z zakresu wszystkich obszarów wymienionych w rozporządzeniu o nadzorze, 2) Kontrola, w ramach której zaplanowano działania kontrolne dotyczące sfery dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, obserwacje zajęć i imprez szkolnych oraz ocenę pracy i ocenę dorobku zawodowego nauczycieli, 3) Wspomaganie nauczycieli – gdzie ujęto różne formy wspomagania i szczegółowy plan WDN.

 49. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla szkół podstawowych, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”.

 50. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla przedszkoli, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

 51. Plan nadzoru pedagogicznego 2011/2012

  Wzór dokumentu jest propozycją dla gimnazjów, które w ramach nadzoru pedagogicznego zamierzają przeprowadzić ewaluację wewnętrzną z obszaru 3.2 „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”.

 52. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

  Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, w terminie do 15 września danego roku, plan nadzoru pedagogicznego. Przykład planu nadzoru zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011.

 53. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla zespołu szkół złożonego ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum z uwzględnieniem polityki oświatowej państwa na rok 2010/11 oraz proponowanymi uogólnionymi wnioskami z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

 54. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla gimnazjów. Obejmuje ewaluację z obszaru „Efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły” oraz inne zadania, które w ramach nadzoru wykonuje dyrektor.

 55. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla gimnazjów obejmuje ewaluację z obszaru „Procesy (…)”, z uwzględnieniem działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zespołowej pracy nauczycieli.

 56. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminami zawodowymi obejmuje ewaluację z całego obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”, w tym szczególnie analizę wyników egzaminów kwalifikacji zawodowych.  Zawiera także inne formy pełnienia nadzoru.

 57. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół podstawowych.

 58. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminami zawodowymi obejmuje ewaluację z całego obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”, w tym szczególnie analizę wyników egzaminów kwalifikacji zawodowych.  Zawiera także inne formy pełnienia nadzoru.

 59. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą obejmuje ewaluację z całego obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”, w tym szczególnie analizę wyników egzaminów maturalnych – z zakresu dydaktyki oraz kształtowanie kompetencji prospołecznych uczniów – z zakresu celów wychowawczych. Zawiera także inne formy pełnienia nadzoru.

 60. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla zespołów szkół złożonych ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.

 61. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2010/11 oraz proponowane uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół podstawowych.

 62. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego - wzór

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument zostanie uzupełniony treścią po opublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Polityki Oświatowej kraju na rok szkolny 2010/11.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla wszystkich typów placówek.

 63. Plan nadzoru pedagogicznego

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla przedszkoli.
   

 64. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół: gimnazjalnych.

 65. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla zespołów szkół.

 66. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla przedszkoli.

 67. Szkolny plan nadzoru pedagogicznego 2009/10

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument przygotowany został dla szkół: podstawowych.

 68. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant VI

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 69. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant V

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 70. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant IV

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie  zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 71. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant III

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 72. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant II

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

 73. Plan nadzoru pedagogicznego 2009/10 - wariant I

  Plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan. Przedstawiony dokument znajdzie zastosowanie w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

 74. Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013 dla przedszkola

  Wzorcowy plan nadzoru według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). Dokument uwzględnia politykę oświatową państwa opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/13, wytyczne Kuratorów Oświaty oraz proponowane wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku.

  Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com