Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYNadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne

Ankieta dla rodziców - szkoła mojego dziecka

Diagnozą klimatu społecznego szkoły, objęte są podmioty I i II etapu edukacyjnego (rodzice uczniów klas pierwszych oraz uczniowie klas IV i ich rodzice). Diagnozy prowadzą wychowawcy klas wśród rodziców oraz pedagog szkolny wśród uczniów. On jednocześnie dokonuje analizy uzyskanych wyników, wskazuje mocne i słabe strony szkoły, określa rekomendacje do dalszej pracy, zapoznaje z wynikami dyrektora szkoły, ten zaś upublicznia wyniki na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców. Wychowawcy klas, które podlegały diagnozie, zapoznają z jej wynikami uczniów i ich rodziców. Jednym z takich narzędzi jest zaprezentowana ankieta skierowana do rodziców wraz z arkuszem ewaluacyjnym.

Typ placówki: szkoła podstawowa
Kategoria: Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne
Data publikacji: 27 Styczeń 2010
w przygotowaniu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT