Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

Arkusz miesięcznej analizy sytuacji wychowawczej klasy

Zadania nauczyciela wychowawcy klasy określone są w Statucie Szkoły – na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jednym z takich zadań jest monitorowanie sytuacji wychowawczej zespołu klasowego. Proponowany arkusz pozwala dokonywać analizy w cyklu miesięcznym, co przydatne jest szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
Kategoria: Realizacja i monitorowanie podstawy programowej
Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2017
Data publikacji: 12 Sierpień 2009


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT