Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPlany nadzoru pedagogicznego

 

 1. Odwołanie z funkcji opiekuna stażu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie w formie zaocznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego- logopeda

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Plan nadzoru pedagogicznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 5. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola specjalnego z wczesnym wspomaganiem w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 12
 6. Plan nadzoru pedagogicznego bursy w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 21 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 7. Plan nadzoru pedagogicznego szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych...

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 8. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 9. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 10. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 11. Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 12. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 13. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 0
 14. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 15. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 16. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 17. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 18. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 19. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 20. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 21. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 22. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 24. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 25. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Odprawa emerytalna dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 27. Pisma do ZZ i OP

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 29. Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 30. Plan nadzoru niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 31. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 35. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Plan nadzoru pedagogicznego placówki w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Liczba stron w dokumencie: 9
 37. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 38. Plan nadzoru pedagogicznego publicznej biblioteki pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 10
 39. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 40. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Liczba stron w dokumencie: 9

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT