Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYInformacje prasowe

Kiedy i jak nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie

Dziennik Gazeta Prawna odpowiada na pytania kiedy i jak nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie.

Pedagog może dodatkowo pracować nawet w kilku szkołach. Nie ma też formalnego zakazu udzielania korepetycji własnym uczniom. Poza pracą w placówce oświatowej może wykonywać każdy inny zawód.

 

W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli okaże się, że w tym okresie podjął on inną pracę - nawiązał stosunek pracy lub wykonuje inną działalność zarobkową - dyrektor szkoły ma obowiązek odwołać go z urlopu, określając termin, w którym urlopowany powinien wrócić do pracy.


źródło: Dziennik Gazeta Prawna (dodatek: Gazeta Prawna), autor: Artur Radwan 

Data: 2011/11/02

 
Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT