Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

40 Zjazd ZHP – uroczystość z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w piątek, 8 grudnia br. w 40 Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. Przez najbliższe trzy dni około 180 delegatów decydować będzie o najważniejszych sprawach Związku. Wybrane zostaną także nowe władze oraz przewidziano szeroką dyskusję o kierunkach rozwoju ZHP.

Podczas piątkowej uroczystości w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, wiceminister edukacji wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej 15 zasłużonym instruktorom i wychowawcom. Wielu innych działaczy ZHP otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas swojego przemówienia wiceminister edukacji pogratulował wszystkim nagrodzonym i odznaczonym. Podkreślił również, że współpraca szkół oraz placówek oświatowych z organizacjami harcerskimi stanowi istotne uzupełnienie ich działalności wychowawczej i opiekuńczej.

– Ponadto nowe prawo oświatowe wprost wskazuje organizacje harcerskie jako te, które wspierają system oświaty – wskazał wiceminister Maciej Kopeć. 

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest największą polską organizacją harcerską. Powstał w 1918 r. z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych (połączenie organizacji z trzech zaborów). Organizacja jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka przez stawianie wyzwań.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Data: 2017/12/08

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT