Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty KO

Badanie ankietowe na temat używania przez uczniów substancji psychoaktywnych

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii przystępują od kwietnia b.r. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.
Badaniem zostaną objęci uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas drugch szkół ponadgimnazjalnych w wylosowanych szkołach. Badanie to stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem NarodówZjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków. Badanie jest przewidziane take w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, w związku z tym prosimy Państwa dyrektorów wylosowanych szkół o podjęcie współpracy celem jego pomyślnej realizacji. 

Data: 2015/04/02

Województwo: lubelskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT