Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Co dalej z SOW-ami? kolejne spotkanie

Dzisiaj (22 września) odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zarządzania i funkcjonowania Specjalnych Ośrodków Wychowawczych (SOW) w systemie oświaty. W resortowym Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkali się przedstawiciele ministerstw edukacji oraz pracy i polityki społecznej z dyrektorami ośrodków, organami prowadzącymi te placówki oraz z kuratorami oświaty.

Dzisiejsze rozmowy były kontynuacją wcześniejszego spotkania, które odbyło się 8 września. Omawiano problemy prawne i wychowawcze związane z funkcjonowaniem SOW-ów. Uczestnicy zastanawiali się nad sposobem zmiany funkcjonowania ośrodków, ponieważ obecne zasady nie mieszczą się w obowiązującym stanie prawnym. Szukano m.in. odpowiedzi na pytanie, co zrobić z dziećmi przebywającymi w tych placówkach. Zdaniem uczestników spotkania, jest to zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego, które w oparciu o analizę lokalnego systemu oświaty/polityki społecznej, muszą zastanowić się, jakie decyzje (przekształcenie czy likwidacja) podejmą dla dobra małoletnich wychowanków.

W Polsce funkcjonują 43 specjalne ośrodki wychowawcze, zlokalizowane w 32 powiatach, na terenie 10 województw. Przebywa w nich około 2 000 dzieci i młodzieży. Ośrodki te są placówkami systemu oświaty, jednak nie prowadzą szkół.

Z wyników przeprowadzonej przez kuratoria oświaty kontroli wynika, że wiek wychowanków SOW-ów jest bardzo zróżnicowany - od kilkuletnich dzieci do osób 24-25 letnich. W niektórych ośrodkach jednocześnie przebywają dzieci małe – poniżej 7. roku życia – i dorośli wychowankowie. Przeprowadzona wstępna analiza sytuacji i zakresu zadań realizowanych przez specjalne ośrodki wychowawcze wskazuje, że realizują one typową działalność opiekuńczo-wychowawczą, analogiczną do działań podejmowanych w systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach systemu oświaty, tj. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii czy bursy (z tą różnicą, że w tych instytucjach nie występują aż tak rozbieżne wiekowo grupy wychowanków). 

Data: 2014/09/22

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT