Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Dualny system szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii – spotkanie z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym dualnego systemu szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii.

W środowym spotkaniu udział wzięła również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN, dr hab. Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrej Motyl – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce.

Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o możliwościach i korzyściach wynikających ze współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Dyskutowano również, w jaki sposób można wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, aby kwalifikacje osób wkraczających na rynek pracy w większym stopniu odpowiadały na potrzeby pracodawców. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja szwajcarskiego systemu kształcenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe w Szwajcarii odbywa się w ścisłej współpracy pomiędzy rządem, kantonami i branżowymi stowarzyszeniami pracodawców.

System szwajcarski oparty o kształcenie praktyczne w systemie dualnym różni się od większości europejskich systemów kształcenia zawodowego. Kształcenie dualne jest oparte głównie na kształceniu praktycznym realizowanym przez 3-4 dni w tygodniu u pracodawcy, które jest uzupełnione o zajęcia teoretyczne w zakresie kształcenia zawodowego oraz kształcenie ogólneodbywające się jeden lub dwa dni w szkole zawodowej. Nauka w szkole obejmuje teoretyczne zagadnienia z przedmiotów zawodowych, jak również podmioty ogólnokształcące takie jak język ojczysty i język obcy, komunikację i wiedzę o społeczeństwie.

To firma decyduje o procedurze wyboru uczniów, którzy przyjęci zostaną na naukę. Kryteria wyboru obejmują wyniki kształcenia ucznia w gimnazjum, weryfikację jego dokumentów aplikacyjnych i rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy wymagają także, aby kandydaci zdali test umiejętności.

Dodatkowo, uczniowie biorą udział w kursach wewnętrznych organizowanych w firmach, w których się kształcą, a także pozwalających nabyć dodatkowe umiejętności praktyczne i kwalifikacje. Kursy branżowe często odbywają się w centrach szkoleniowych prowadzonych przez właściwe branżowo przedsiębiorstwa.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2017/07/06

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT