Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Finał konkursu na wyłonienie polskiej delegacji na IV Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów na wyłonienie polskiej delegacji reprezentującej nasz kraj w IV Europejskim Wysłuchaniu Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu, które odbędzie się w październiku 2015 r. jako jedno z oficjalnych wydarzeń prezydencji luksemburskiej.

Decyzją Jury Polskę reprezentować będzie delegacja z Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (woj. kujawsko-pomorskie). Wyróżnienia otrzymały szkoły: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej (woj. podkarpackie). Pamiątkowe dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła minister edukacji narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska.

W konkursie uczestniczyło 12 delegacji reprezentujące województwa: dolnośląskie, podkarpackiego, podlaskie, zachodniopomorskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie. W skład delegacji szkolnej wchodziło dwóch uczniów gimnazjum – uczeń niepełnosprawny i jego pełnosprawny rówieśnik oraz opiekun.

Młodzież powitał Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN, który wskazał, że w Polsce jest wiele wspaniałych szkół, realizujących ideę edukacji włączającej poprzez budowanie klimatu wzajemnej akceptacji i wspierania wszystkich uczniów w ich indywidualnym rozwoju. – Dzisiaj mogę się spotkać z reprezentantami tych szkół i posłuchać jaką wartość wy, uczniowie odnajdujecie w edukacji włączającej, czy wprowadzane w ostatnim czasie zmiany są dla Was korzystne, czy jest coś co powinniśmy zmienić – powiedział.

Marek Michalak – rzecznik praw dziecka wskazał, że w tym konkursie nie ma przegranych, ważny jest bowiem głos każdego dziecka, który może wnieść konstruktywny wkład w rzeczywistość.

Swoimi doświadczeniami z uczestnikami konkursu podzielił się senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, który wskazał, że idea edukacji włączającej nie jest nowa. Takie szkoły do których z pełnosprawnymi rówieśnikami uczęszczali uczniowie z niepełnosprawnością działają od wielu lat, pomimo, że nie używało się kiedyś określenia „edukacja włączająca”. Podstawą ich działania jest zrozumienie potrzeb wszystkich uczniów, życzliwość i otwartość nauczycieli.

Prezentacje szkół oceniało Jury w składzie: poseł Katarzyna Hall, senator Jan Filip Libicki, Dorota Zawadzka – społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, Sylwia Górska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji i Joanna Wrona – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych. Katarzyna Hall w imieniu Jury dziękując wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie i przedstawienie prezentacji, wskazała, że na szczególne wyróżnienie zasługują działania tych szkół które angażują całą społeczność lokalną, dostrzegając różnorodne potrzeby uczniów rozwijają ich talenty i wspierają w pokonywaniu trudności.

Dzień wcześniej, 8 kwietnia młodzież spotkała się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, gdzie wzięła udział w warsztatach.

Gimnazjaliści wykreowali techniką kolażu modelową szkołę i zastanawiali się, czym jest dla nich edukacja włączająca. Opracowali ulotkę promującą swoją szkołę opartą na idei włączenia. Dyskutowali o zmianach, które warto by jeszcze wprowadzić oraz o możliwości wpływania na te zmiany przez samych uczniów. Wreszcie dzielili się pomysłami jak upowszechniać ideę „szkoły dla wszystkich” i jak wprowadzić ją w innych szkołach na terenie województwa.

Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim organizowane jest co cztery lata przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji zrzeszającą 29 krajów członkowskich.

Wysłuchanie umożliwia młodym ludziom z całej Europy wymianę zdań i opinii na temat edukacji włączającej w oparciu o ich własne doświadczenia, a władzom poszczególnych krajów i przedstawicielom Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej daje możliwość poznania poglądów młodych ludzi na zmiany zachodzące w systemach edukacyjnych. Przedstawiany przez młodzież punkt widzenia brany jest pod uwagę przy wytyczaniu dalszych kierunków rozwoju edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej i polityki oświatowej zwiększającej szanse edukacyjne wszystkich uczniów.

Efektem IV Wysłuchania Młodzieży w Parlamencie Europejskim będzie dokument końcowy – „Deklaracja luksemburska”, który zostanie rozpropagowany w poszczególnych krajach. Opracowane zostanie logo, które każda europejska szkoła będzie mogła otrzymać po spełnieniu kryteriów „szkoły włączającej”, zaproponowanych przez młodzież podczas Wysłuchania.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu i zachęcamy wszystkie szkoły do realizacji działań służących upowszechnianiu edukacji włączającej.

Zdjęcia z warsztatów w Sulejówku 

Data: 2015/04/09

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT