Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Finansowanie oświaty na wsi – spotkanie szefowej MEN z przedstawicielami tzw. małych szkół

– Uczeń musi mieć dostęp do dobrej edukacji bez względu na to gdzie mieszka, z jakiej gminy pochodzi – powiedziała w poniedziałek szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska wzięła wczoraj udział w spotkaniu z przedstawicielami tzw. małych szkół. Obecna była na nim także Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN.

– Chcemy na nowo spojrzeć na subwencję oświatową. Dążymy do takiej sytuacji, w której uczeń nie będzie odpowiadał za to w jakiej gminie się urodził. Takie same standardy muszą obowiązywać w każdej szkole – powiedziała minister Anna Zalewska.

Podczas poniedziałkowego spotkania w MEN rozmawiano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

W swoim wystąpieniu, minister Anna Zalewska podkreśliła, że małe szkoły na terenach wiejskich są nie tylko miejscem nauki, ale również centrum życia społecznego i kulturalnego lokalnej społeczności.

– Nie możemy pozwolić na to, że małe szkoły znikają z edukacyjnej mapy Polski. Ogromne zaangażowanie lokalne powoduje, że istnienie takich szkół ma sens – powiedziała szefowa MEN. – Małe szkoły to miejsce, w którym musi odbywać się proces uczenia się przez całe życie – dodała.

Według propozycji MEN wysokości subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego powinna być uzależniona nie tylko od liczby uczniów, ale także od liczby oddziałów. To znaczy, że część subwencji kalkulowana byłaby na ucznia, a część na oddział. W założeniach znalazło się również uwzględnienie w podziale subwencji mechanizmu różnicującego środki finansowe w zależności od liczby godzin wynikającej z ramówek. Jednocześnie MEN chce utrzymania wag na różne kategorie uczniów (np. niepełnosprawni, mniejszości, itp.).

Wśród propozycji dyskutowanych podczas spotkania w MEN było również uwzględnienie w algorytmie podziału subwencji wagi dla małych szkół zróżnicowanej ze względu na zamożność gminy.

Przypomnijmy, że finansowanie zadań oświatowych było tematem warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Wszystkie uwagi zgłaszane podczas warsztatów konsultacyjnych są obecnie rozpatrywane i wnikliwie analizowane.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2017/03/14

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT