Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Jakość kształcenia nauczycieli – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 15 maja br., w konferencji „O nową jakość kształcenia nauczycieli” zorganizowaną przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Polską Komisję Akredytacyjną.

W trakcie poniedziałkowej konferencji zostały przedstawione wyniki analiz jakości kierunków ze specjalnością nauczycielską przygotowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Dyskutowano również o niezbędnych zmianach w kształceniu nauczycieli.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu przypomniał, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został Zespół, którego celem jest przygotowanie koncepcji zmian w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także przedstawianie rekomendacji oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że konferencja w Krakowie wpisuje się w szeroką debatę nad problematyką jakości kształcenia nauczycieli w świetle nowych wyzwań i perspektyw.

W poniedziałkowej debacie udział wzięli przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej, rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, nauczyciele akademiccy – dydaktycy przedmiotowi, dyrektorzy szkół, reprezentanci kuratorium oraz władze oświatowe miasta Krakowa.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Data: 2017/05/16

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT