Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty MEN

Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna

Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie dzieci kończące w tym roku pięć lat oraz dzieci sześcioletnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Na podstawie zmian w Ustawie o systemie oświaty każde dziecko pięcioletnie ma prawo do edukacji przedszkolnej, gdyż za rok jego rodzic ma prawo do zdecydowania o posłaniu swojego dziecka do pierwszej klasy. Może to zrobić na podstawie własnej oceny dojrzałości dziecka oraz informacji uzyskanych od nauczyciela przedszkola, który poinformuje rodziców o tym, czy działania przedszkola wspomagające dziecko w przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole odnoszą dobre efekty.

Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej.


Zakłada się, że przez dwa lata okresu przejściowego sześciolatki będą się edukować w przedszkolach tym samym programem co pięciolatki, a w kolejnym roku szkolnym pójdą razem do szkoły. W edukacji przedszkolnej powinny pozostać jednak te dzieci, już wówczas sześcioletnie, które nie opanowały umiejętności określonych w podstawie programowej, a więc nie będące wystarczająco przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole. Stanie się tak, jeśli rodzice uważają, że dla dobra ich dzieci lepiej jest, aby jeszcze rok dłużej, także jako sześciolatki, edukowały się w przedszkolu, razem z sześciolatkami, które wcześniej nie chodziły do przedszkola. 

 

Dlatego obecnie, zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku – listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania rozwoju ucznia.


Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

 

Następnie, najlepiej w kwietniu, nauczyciel ma przeprowadzić kolejną diagnozę, której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Data: 2009/09/21

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT