Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim - zgłaszanie kandydatów

Szanowni Państwo
Wojewoda, Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Województwa Łódzkiego

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 30 czerwca 2011r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową czteroletnią kadencję, uprzejmie Państwa proszę o rozważenie możliwości zgłoszenia kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków. Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w § 7 ust. 1-3 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64).

 

W myśl ww. przepisów powinni to być nauczyciele mianowani lub dyplomowani, cieszący się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadający, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole. Nie można pełnić obowiązków członka Komisji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 

Jednocześnie informuję, że praca w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wymaga między innymi, w przypadku powołania do składu orzekającego, każdorazowo co najmniej dwukrotnego przyjazdu do Kuratorium Oświaty w Łodzi – w celu zapoznania się z aktami sprawy, a następnie udziału w rozprawie.

 

Kandydatury należy przedstawić na załączonych wnioskach w terminie do dnia 31 maja 2011r. Wnioski powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły oraz związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli w danej placówce. W załączeniu wzór wniosku. Ponadto proszę o pisemne zgłoszenie kandydatów na obrońców z urzędu spośród nauczycieli lub emerytowanych nauczycieli. Kandydaci na obrońców z urzędu nie wymagają procedury kwalifikacyjnej.

 

Łódzki Kurator Oświaty

dr Jan Kamiński

 

 

Wzór wniosku

Data: 2011/04/20

Województwo: łódzkie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT