Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty KO

Komunikat w sprawie „bazy materialnej” szkół i placówek systemu oświaty w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.), dane dotyczące bazy materialnej szkół i placówek systemu oświaty w systemie informacji oświatowej nie są już gromadzone w tzw. „starym SIO".

Oznacza to, że wszystkie dane dotyczące nieruchomości gruntowych, pomieszczeń szkolnych (takich jak: sale lekcyjne, pracownie, sale gimnastyczne, baseny, kuchnie i stołówki), wyposażenia szkół i placówek, w tym m.in. komputerów, gromadzone są wyłącznie w „nowym SIO".

 

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy dane o powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych (art. 8 pkt 1 lit. a) i dane o pomieszczeniach szkoły i placówki oświatowej (art. 8 pkt 1 lit. b) powinny być wprowadzane do bazy danych SIO na bieżąco, natomiast dane o wyposażeniu szkoły i placówki oświatowej (art. 8 pkt 1 lit. c) raz do roku, do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Szczegółowy zakres wszystkich tych danych określony jest w § 3 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. Nr 1547).

 

Ponieważ „nowe SIO" jest obecnie jedynym źródłem danych o bazie materialnej szkół i placówek systemu oświaty prosimy o dołożenie należytej staranności, aby dane te były kompletne i poprawne.

 

Jednocześnie informujemy, że instrukcja dotycząca wprowadzania danych o bazie materialnej i wyposażeniu szkół i placówek oświatowych dostępna jest pod adresem http://sio.men.gov.pl/images/INSTRUKCJE/SZKOLY_PLACOWKI/Dane_zbiorcze_2.0.pdf

Data: 2014/01/02

Województwo: warmińsko-mazurskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT