Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Marsz Żywych 2018 – ruszył nabór uczestników

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Marszu Żywych 2018”. Serdecznie zachęcamy szkoły zainteresowane udziałem swoich uczniów – termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 stycznia 2018 r.

Aby zgłosić udział swojej szkoły należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: marsz.zywych@men.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu danej grupy do udziału w „Marszu Żywych 2018” (wraz z szczegółowymi informacjami oraz programem wizyty) zostanie przesłana do jej opiekuna (na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym) – w terminie do 26 stycznia 2018 r. Przypominamy o obowiązku posiadania przez uczestników Marszu ważnych legitymacji szkolnych.

Szkołom zakwalifikowanym do udziału w wydarzeniu proponujemy także wizytę w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w okresie od 12 lutego do 31 marca 2018 r. Szkoły nie ponoszą kosztów biletu do Muzeum, jedynie dojazdu uczniów do i z Muzeum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca również nauczycieli i uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych do pogłębiania wiedzy historycznej w tym zakresie przez korzystanie z oferty edukacyjnej Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.muzeumulmow.pl.

Tegoroczny „Marsz Żywych” odbędzie się 12 kwietnia br. Przewiduje się, że weźmie w nim udział ok. 11 tysięcy osób z ponad 40 krajów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów.

Szczegółowych informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej – Koordynator programu „Marsz Żywych”, tel. 22 34 74 312, e-mail: marsz.zywych@men.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia nadesłane po 14 stycznia 2018 r. lub te, które nie zawierają pełnych danych i informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, nie będą rozpatrywane.

Projekt „Marsz Żywych 2018” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Dzięki uczestnictwu w Marszu młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów, spotykają się również z polskimi rówieśnikami oraz polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski. Druga cześć wydarzenia realizowana jest w Izraelu. Po raz pierwszy Marsz Żywych zorganizowano w 1988 roku.

Serdecznie zachęcamy do udziału. 

Data: 2018/01/02

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT