Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Minister edukacji o konsultacjach społecznych

Szefowa MEN odpowiedziała członkom Koalicji na rzecz Otwartego Rządu.

„Podzielam Państwa zdanie, że prace nad projektami o szerokim oddziaływaniu,
a także projektami budzącymi silne emocje w społeczeństwie powinny być poddawane rzetelnym i powszechnym konsultacjom publicznym” – napisała w odpowiedzi minister Anna Zalewska. „Tak też się stało w przypadku poselskich projektów dotyczących systemu oświaty” – dodała szefowa MEN.

Członkowie Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu 11 grudnia 2015 r. przedstawili swoje „Stanowisko w sprawie konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez Rząd”. Zaadresowali je m.in. do minister edukacji narodowej.

W odpowiedzi szefowa MEN pisze o dwóch poselskich projektach dotyczących systemu oświaty, nad którymi obecnie rozpoczyna prace Sejm RP: projekcie ustawy
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 106), znoszącym obowiązek szkolny dla 6 – latków oraz o projekcie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druk sejmowy nr 107).

„Zapewniam, że oba projekty są efektem szerokich konsultacji społecznych. Wykorzystywanie w ich przypadku poselskiej ścieżki legislacyjnej nie ma więc na celu ominięcia konsultacji, ale wynika z konieczności pilnego wejścia zmian w życie” – informuje minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN przypomina, że w przypadku projektu ustawy znoszącego obowiązek szkolny dla 6–latków, obniżenie wieku obowiązku szkolnego zostało wprowadzone wbrew woli większości rodziców. Dlatego też zaproponowane zmiany uwzględniają ich zdanie.

„Swoją opinię w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich przedstawiło ponad milion obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum w tej sprawie w 2013 r., a także obywatele, którzy podpisali się pod obywatelskimi projektami ustaw – przywracających obowiązek szkolny od 7. roku życia – w 2012 (347 tys. podpisów)
i 2015 r. (287 tys. 430 podpisów)” – tłumaczy minister edukacji.

Co do drugiego projektu – ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – to minister przypomina, że wybrany tryb pracy nad nim podyktowany jest zagrożeniem utraty unijnych środków finansowych.

„Zaniechania w tym zakresie nie leżą po stronie obecnego kierownictwa MEN” – dodaje Anna Zalewska. „Potrzeba pilnego uchwalenia ustawy o ZSK wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę warunku ex-ante dla Priorytetu Inwestycyjnego 10.3. w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2023. Komisja Europejska uzależnia uruchomienie przekazanych Polsce środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na uczenie osób dorosłych od uchwalenia w 2015 r. ustawy o ZSK oraz od osiągniecia zaplanowanych funkcjonalności systemu nie później niż do końca 2016 r.” – dodaje szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska w odpowiedzi zapewnia też, że zależy jej na konsultacjach społecznych i zamierza z nich jak najszerzej korzystać.

„To warunek konieczny dla tworzenia dobrego prawa i wspólnego wypracowywania najlepszych rozwiązań dla oświaty” – pisze szefowa MEN.

Przeczytaj – odpowiedź minister edukacji narodowej na stanowisko członków Koalicji na rzecz Otwartego Rządu.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2015/12/16

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT