Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Pismo do samorządów - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Szczecin, 12 lipca 2011 r.

 

KO-II.5313.1.2011.AK

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa zachodniopomorskiego

 

W związku z koniecznością monitorowania realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwracam się z prośbą o zebranie informacji dotyczących Państwa jednostki (dane za okres od stycznia do czerwca 2011 r.) Dane należy wprowadzać zgodnie z załączonymi tabelami i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2011 r. w formie elektronicznej na adres: dozywianie@kuratorium.szczecin.pl oraz w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin.

 

Informacji udziela Pani Agnieszka Kulikowska – wizytator Wydziału Strategii i Monitorowania Procesów Edukacyjnych pod numerem tel. 91 4427570 lub za pośrednictwem email: akulikowska@kuratorium.szczecin.pl


Maria Borecka
I Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

 

 

W załączeniu:

  1. Tab. nr 1 – Tabela nr 1. Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w I połowie 2011 roku.
  2. Tab. nr 2 – Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w I połowie 2011 roku z podziałem na typy szkół oraz formy wydanych posiłków.
  3. Tab. Nr 3 – organizacja dożywiania w jednostkach systemu oświaty w pierwszej połowie 2011 r.

 

Załączniki:

Data: 2011/07/12

Województwo: zachodniopomorskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT