Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010

Warszawa, 16 listopada 2009r.

KO.SNP.I. DJ. 0310- 3/09Dyrektorzy szkół i placówek,
Organy prowadzące szkoły i placówkidotyczy: Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010.

 

Działając na podstawie § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324), po uwzględnieniu podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, priorytetowych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz wytycznych i poleceń, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572) przedstawiam „Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty” do realizacji w szkołach i placówkach oświatowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2009/2010.

 

Jednocześnie przypominam Państwu Dyrektorom szkół i placówek o wynikającym z § 21 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia obowiązku opracowania planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki i przedstawienia go radzie pedagogicznej w terminie do dnia 23 listopada br. (tj. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia)

 

 


Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

Karol Semik

 

Plan nadzoru

Data: 2009/11/16

Województwo: mazowieckie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT