Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

"Pokazać-przekazać" - konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Jako minister edukacji narodowej mogę mieć różne marzenia na temat tego jak powinny wyglądać lekcje, ale to państwo te lekcje prowadzicie. To państwo jako dyrektorzy szkół macie wpływ jak te lekcje są prowadzone – powiedziała dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska uczestnikom konferencji „Pokazać-przekazać”.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, odbyło się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy konferencji - w trakcie dyskusji, paneli dyskusyjnych i warsztatów - starali się wyjść poza schemat tradycyjnego modelu edukacji. Wszystko po to, by zainspirować do poszukiwania i stosowania metod angażujących uczniów, pobudzających ciekawość, motywację i zapał do nauki.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że eksperymentowanie jest taką częścią edukacji XXI wieku, która powinna mieć miejsce w każdej szkole – mówiła minister edukacji narodowej. - To ważny element edukacji. Dzięki niemu łatwiej się uczyć, łatwiej zapamiętywać. To również doskonały pretekst do tego, aby wyciągnąć nauczyciela spod tablicy i zaangażować go do przeprowadzania doświadczeń - dodała.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji – czyli goście konferencji – dyskutowali też o miejscu nowoczesnych technologii w procesie uczenia i korzystania z wiedzy, o interdyscyplinarności w nauczaniu oraz o wyzwaniach stojących przed współczesnymi pedagogami i ewolucji roli nauczyciela, jako osoby wspierającej w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące otaczającego nas świata.

- Chciałabym, aby szybko udało się wyposażyć pracownie i znaleźć entuzjastów takich rozwiązań wśród nauczycieli – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Konferencja potrwa do jutra (23 sierpnia 2014 r.). Jej specjalnym gościem jest amerykański naukowiec i nauczyciel w szkole średniej, pasjonat zmieniający sposób myślenia o nauczaniu i uczeniu się – Tyler de Witt.

W latach 2007-2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło środki unijne na przeprowadzenie badań i analizę sytuacji w polskim szkolnictwie oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dla wszystkich etapów edukacji.

Wytyczne/rekomendacje dla III i IV etapu edukacji opracował Instytut Badań Edukacyjnych, natomiast rekomendacje dla szkół podstawowych będą wypracowane w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik do 2015 roku.

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 otwiera nowe możliwości rozwoju. W Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 w 10. celu tematycznym, który brzmi: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie zawarto: wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych. Realizacja tego celu będzie możliwa, gdy samorządy zaplanują odpowiednie środki w ramach regionalnych programów operacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało w lipcu tego roku konferencję dla przedstawicieli samorządów, na której zaprezentowano ww. dokumenty zawierające wskazania, na jakie działania powinny zostać zaplanowane środki w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, do jakich standardów nauczania przedmiotów przyrodniczych należy dążyć.

Oczekiwana zmiana sposobu nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych nie ogranicza się tylko do doposażenia szkolnych pracowni w nowoczesne sprzęty i materiały. Wiąże się ze zmianą metod pracy nauczyciela z uczniem, rozwijania i doskonalenia kompetencji pracowników placówek edukacyjnych, odpowiedniego dostosowania organizacji pracy szkoły oraz funduszami, dzięki którym wdrożenie rekomendacji będzie miało szansę zakończyć się sukcesem.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Data: 2014/08/22

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT