Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty KO

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji szóstej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Program bada, jak młodzież jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

Badanie jest realizowane od 2000 roku w cykach 3 letnich. W ostatniej edycji uczestniczyło 65 krajów i regionów z całego świata. Pierwszy etap szóstej edycji badania odbędzie się w okresie 3 – 21 marca 2014 r. i obejmie 56 wylosowanych gimnazjów z terenu całej Polski. Drugi etap badania przewidziano na wiosnę 2015 roku. Program uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są do określania celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania.

 

Szczegóły na http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci

Data: 2014/01/17

Województwo: opolskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT