Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Projekt „Umysły przyszłości”

Europejska Agencja Rozwoju Spółka Jawna realizuje projekt „Umysły przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, kierowany do kreatywnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Istotą projektu jest stworzenie innowacyjnego w skali kraju programu nauczania dla I etapu edukacyjnego w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania obejmującego edukację wczesnoszkolną wraz z obudową metodyczną w postaci multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą droga pocztową lub e-mailową. Rekrutacja do projektu będzie trwała od 07.01.2013 -11.02.2013 r. Rekrutacje zaplanowano tak, aby wraz z przystąpieniem do projektu nauczyciela przystępowała do projektu szkoła, w której pracuje nauczyciel.

 

Nauczycielom, którzy podejmą współpracę w ramach projektu organizator proponuje uczestnictwo w szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu, wynagrodzenie za wykonaną prace w wys. 3.000 000 złotych oraz współautorstwo programu nauczania.

 

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stroniach: www.edukacyjni.pl w zakładce „Projekt umysły przyszłości” lub www.umysly.edukacja.pl

Data: 2013/02/08

Województwo: dolnośląskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT