Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w Brukseli – posiedzenie z udziałem wiceminister edukacji

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej reprezentowała Polskę podczas posiedzenia Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu, które odbyło się w poniedziałek, 22 maja br., w Brukseli.

W części poświęconej młodzieży przyjęto rozwiązania dotyczące roli pracy z młodzieżą we wspieraniu rozwijania podstawowych umiejętności życiowych młodych ludzi. Mają one na celu ułatwienie im pomyślne wchodzenie w dorosłość, aktywne obywatelstwo i życie zawodowe. Dodatkowo przyjęto także propozycje w sprawie strategicznych perspektyw europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018. Ministrowie zaakceptowali także rozwiązania w sprawie kształtowania dialogu z młodzieżą w przyszłości w kontekście europejskiej polityki współpracy od 2018 roku na rzecz ludzi.

W dalszej części spotkania ministrowie wzięli udział w debacie na temat budowania przyszłości Europy – przez słuchanie i wspieranie młodych ludzi.

Wiceminister edukacji Marzenna Drab podczas swojego wystąpienia podczas debaty na temat budowania przyszłości Europy podkreśliła, że kształtowanie skutecznej polityki na rzecz młodych ludzi wymaga dialogu z różnymi środowiskami mającymi doświadczenie w tym zakresie.
– W Polsce toczy się obecnie debata na temat kształtu polityki młodzieżowej. W tym celu powołany został między innymi Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy samorządach terytorialnych – powiedziała wiceminister edukacji.

W części poświęconej oświacie, ministrowie przyjęli zalecenia w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, które umożliwi dalszy rozwój europejskich ram kwalifikacji oraz zwiększy ich skuteczność. Działania te mają na celu ułatwienie pracodawcom, pracownikom i osobom uczącym się zrozumienie kwalifikacji krajowych.

Ministrowie edukacji przeprowadzili również dyskusję na temat usprawnienia systemu oświaty, tak aby zapewnić ogólnodostępną edukację wysokiej jakości.

Wiceminister Marzenna Drab w trakcie debaty zwróciła uwagę, że konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz zwiększania dostępu do edukacji dla wszystkich. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których w Polsce przeprowadzana jest całościowa reforma edukacji.

Podsekretarz Stanu w MEN przedstawiła także nowe rozwiązania wprowadzone w Polsce, jakimi są powołanie w 2016 r. konsultacyjnej Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz ustanowienie w 2017 r. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Data: 2017/05/23

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT