Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Radosna szkoła

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I-go stopnia
- „Radosna Szkoła”.

 

Celem programu jest udzielenie organom prowadzącym ww. szkoły wsparcia finansowego w tworzeniu warunków do realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz pomoc w przygotowaniu szkół do rozpoczynania spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie, zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).

 

Do Wojewody Podlaskiego na realizację programu w 2009 roku wpłynęło od organów prowadzących:

 • 214 wniosków o sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkołach na łączna kwotę 1 739 064,54 zł,

 • 1 wniosek o zwrot środków na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkołach na łączna kwotę 11 730,00 zł,

 • 36 wniosków o utworzenie szkolnego placu zabaw na łączna kwotę 1 711 017,42 zł,

 • 4 wnioski na modernizację szkolnego placu zabaw na łączna kwotę 190 275,00zł,

 • 2 wnioski na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw na łączna kwotę 50 359,09 zł,

 • nie wpłynęły wnioski na zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw.

   

Wojewoda Podlaski wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o kwotę łączną 3 702 446,05 zł. Do dyspozycji otrzymał 1 124 172,00 zł.
Dokonano analizy 214 wniosków o sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkołach przedłożonych przez organy prowadzące.

 • 21 wniosków odrzucono ze względów formalnych.

 • 40 wniosków nie otrzymało akceptacji komisji ze względu na brak wystarczającej ilości środków finansowych.

 • 153 wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane na łączną kwotę 1 123 442, 24 zł

   

 

 

Program „Radosna Szkoła” na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”

 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”

 

Załącznik do uchwały - Rządowy program "Radosna Szkoła"

Data: 2010/01/29

Województwo: podlaskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT