Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Rekrutacja koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, rozpoczął rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Będą oni przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego dla uczniów w wieku 9-13 lat. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne.

Rekrutacja prowadzona jest przez kuratoria oświaty. Szczegółowe informacje znajdują się na ich stronach internetowych kuratoriów oświaty oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą mogły współpracowały z ORE w dłuższej perspektywie. Zakres tej współpracy dotyczyć będzie wdrażanych pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej.

Zapraszamy do udziału w procesie pilotażowych działań związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Data: 2017/05/22

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT