Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

Wiceminister Maciej Jakubowski na posiedzeniu Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu

- Współpraca na poziomie Unii Europejskiej jest niezbędna w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, abyśmy mogli konkurować z uczelniami amerykańskimi - powiedział Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w trakcie debaty nad kwestiami związanymi z otwartymi zasobami edukacyjnymi. Dyskusja odbyła się 25 listopada w Brukseli, podczas posiedzenia Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.

Wiceminister Maciej Jakubowski, dzieląc się polskimi doświadczeniami, wymienił program „Cyfrowa szkoła", która pozwolił Polsce na weryfikację przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie cyfryzacji edukacji.

 

Uczestniczący w posiedzeniu ministrowie edukacji podzielili się przykładami krajowych doświadczeń oraz reagowali na kwestie, poruszone przez zaproszonych do udziału w debacie ekspertów: Uschi Schreiber z Global Government and Public Sector Leader for Ernst and Young oraz Giovanni Azzone, rektora Politechniki Mediolańskiej.

 

Ministrowie edukacji przyjęli konkluzje na temat skutecznego przywództwa w edukacji, w których podkreśla się, że rekrutowanie, przygotowywanie i zatrzymywanie odpowiednich osób jako liderów w instytucjach edukacyjnych oraz stwarzanie im korzystnych warunków do doskonalenia zawodowego mają kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości edukacji. Ministrowie przyjęli także konkluzje na temat globalnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego.

 

W trakcie posiedzenia Rady UE ministrowie do spraw młodzieży odbyli debatę na temat wypracowania i przyjęcia w trakcie greckiej prezydencji Planu Pracy w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży. Najczęściej zwracano uwagę na sytuację młodych ludzi na rynku pracy i wysokie bezrobocie młodzieży. Wiceminister Maciej Jakubowski podkreślił, że Polska osiąga dobre rezultaty w zakresie ograniczania zjawiska wczesnego kończenia nauki, ale wciąż wyzwaniem jest współpraca edukacji z rynkiem pracy. Dlatego w Polsce prowadzona jest modernizacja kształcenia zawodowego, w wyniku której upowszechnia się współpracę szkół i pracodawców, co powinno umożliwić szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań pracodawców

 

Rada przyjęła również konkluzje na temat zwiększania włączenia społecznego niepracującej, niekształcącej i nieszkolącej się młodzieży. Dokument odnosi się do obecnej sytuacji osób młodych, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniach i jednocześnie zawiera propozycje działań, które mają na celu ich włączenie społeczne.

 

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Androulla Vassiliou, Komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, młodzieży i sportu, Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury oraz Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE.

Data: 2013/11/27

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT