Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty KO

Wielki Ogólnopolski Konkurs „Nauczycielskie przesłanie”

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego pod honorowym patronatem prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ogłaszają ogólnopolski konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem „Nauczycielskie przesłanie”.
Obecny konkurs jest kontynuacją zakończonego dokładnie przed dziesięcioma laty Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Nauczycieli pod hasłem: „Nauczycielska dojrzałość” (2002-2004) oraz ogłoszonego dwadzieścia lat temu Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki Młodego Pokolenia Nauczycieli (1992/1993).

Autorzy winni swoje prace opatrzyć pseudonimem i w osobnej, zaklejonej kopercie dołączyć następujące dane o sobie: imię i nazwisko, wiek (data urodzenia), miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce pracy (typ szkoły), wykształcenie (typ ukończonej szkoły, nazwa uczelni), specjalność zawodowa, nauczany przedmiot czy rodzaj pracy.

Prace w formie wydruków komputerowych z dołączoną płytą CD lub czytelnych rękopisów należy przesłać listem poleconym do końca maja 2016 r. pod adresem: prof. dr hab. Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce – z dopiskiem „Konkurs: Nauczycielskie przesłanie”. Adres e-mail: (tylko do ew. korespondencji w sprawach dotyczących organizacji konkursu) wanda.drozkal@wp.pl.

Wzorem ubiegłych edycji autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody finansowe: I nagroda - 4 tys. zł, II nagroda - 3 tys. zł oraz III nagroda - 2 tys. zł.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data: 2015/04/02

Województwo: mazowieckie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT