Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKomunikaty KO

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 11, 12 i 15 października 2012 r. w Olsztynie, Ełku i Elblągu odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej odznaczeniami państwowymi zostało wyróżnionych 379 nauczycieli. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 182 osobom: pedagogom, pracownikom administracyjnym, wizytatorom, pracodawcom. Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano 189 nauczycieli. Nagrody kuratora oświaty otrzymały 34 osoby, odznaki za zasługi dla województwa warmińsko – mazurskiego wręczono dwóm osobom.

Wszystkie spotkania przebiegały w uroczystej oprawie, w Olsztynie z udziałem wojewody warmińsko – mazurskiego Mariana Podziewskiego, Jacka Protasa marszałka województwa, Małgorzaty Bogdanowicz-Bartnikowskiej wiceprezydenta Olsztyna, rektorów wyższych uczelni prof. Ryszarda Góreckiego (UWM), prof. Henryka Kostyry (OSW), dr Anny Strzeleckiej (WSIiE TWP), dziekanów prof. Małgorzaty Suświłło (Wydział Nauk Społecznych UWM), prof. Jana Jakóbowskiego (Wydział Matematyki i Informatyki UWM. ) oraz przedstawicieli służb mundurowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, związków zawodowych. Spotkanie uświetnił chór I LO w Olsztynie oraz występ najmłodszych artystów z Zespołu „Warmia”. Oprawę gastronomiczną zapewnili uczniowie z ZSG-S w Olsztynie. W spotkaniu w Ełku wzięli udział wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica, Anna Wasilewska wicemarszałek województwa oraz zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański, który wręczył wyróżniającym się nauczycielom nagrody prezydenta Ełku. Kurator oświaty uhonorowała listem gratulacyjnym Małgorzatę Kopiczko (dyrektora SP Nr 2 w Ełku), która jako pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim uzyskała tytuł profesora oświaty. Spotkanie uświetnił swoim występem Marcin Pyciak pianista, wokalista, kompozytor.

 

Gospodarzem uroczystości w Elblągu był prezydent miasta Grzegorz Nowaczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jan Maścianica wicewojewoda warmińsko-mazurski, posłanka na Sejm RP Elżbieta Gelert, wiceprezydent Elbląga Grażyna Kluge. Zdzisław Fadrowski dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Elblągu. Podczas spotkania liczna grupa nauczycieli otrzymała nagrody prezydenta Elbląga. Zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

 

Zarówno w Olsztynie, Ełku, jak i Elblągu kurator oświaty Grażyna Przasnyska podziękowała wszystkim nauczycielom, pedagogom za trud, zaangażowanie w pracy dydaktycznej, wychowawczej, życząc jednocześnie dalszych osiągnięć, spokoju oraz pogody ducha.

Data: 2012/10/17

Województwo: warmińsko-mazurskie

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT