Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEN

„Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” – projekt Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Program, którego realizatorem jest do Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej adresowany jest do:

  • przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
  • publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach, mających kontakt z młodzieżą dokonującą samouszkodzeń, po próbach samobójczych, z zaburzeniami depresyjnymi lub odżywiania.

Program dotyczy prowadzenia działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.

Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży uczęszczającej do szkół. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych i prewencyjnych przez dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców związanych z tą problematyką.

W ramach realizacji projektu przewiduje się bezpłatne 16-godzinne szkolenia dla pracowników oświaty oraz przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Osoba do kontaktu: kierownik projektu Anna Grabowska, tel.: 510 637 217 

Data: 2017/10/09

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT