Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKonkurs ekologiczny „Energia ze słońca” dla przedszkoli i szkół w województwie mazowieckim

 

Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego są zaproszone do udziału w konkursie ekologicznym pod hasłem „Energia ze słońca” nawiązującym do odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody: gadżety solarne, gry planszowe, zestawy gier i wiele innych.

 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej. Instytucją realizującą projekt jest samorząd województwa mazowieckiego.

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami odnawialnych źródeł energii a w szczególności energii solarnej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Dzieci i uczniowie mogą przystępować do konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
• uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI,
• uczniowie szkół gimnazjalnych.

Zadaniem dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej odnawialne źródła energii i sposoby ich wykorzystania a uczniów szkół gimnazjalnych przygotowanie na ten temat prezentacji multimedialnej.

Dzieci i uczniowie mogą przystępować do konkursu indywidualnie lub grupowo, ale grupa nie może liczyć więcej niż trzy osoby.

 

 

Nauczyciele mają możliwość przeprowadzenia lekcji na temat odnawialnych źródeł energii na podstawie scenariuszy lekcji udostępnianych przez organizatora konkursu. Zajęcia takie mogą ułatwić nauczycielom zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniem energii odnawialnej oraz być inspiracją do wykonania interesujących prac konkursowych.

Prace plastyczne i multimedialne zgłoszone do konkursu będą oceniane przez jury składające się z ekspertów z samorządu województwa mazowieckiego oraz Stowarzyszenia Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY. Przy ocenie prac doceniona zostanie adekwatność do celów konkursu, wartości artystyczne i oryginalność pracy. Dla autorów wyróżnionych prac organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych nagród, m.in. plecaki solarne, ładowarki powerbank, radio solarne, zestawy eksperymentalne i gry planszowe.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 października 2016 r. poprzez formularz dostępny na stronie http://kolektory.mazovia.pl/konkurs . Na stronie tej dostępne są również regulamin konkursu, plakaty oraz scenariusze lekcji. Prace należy przesyłać pocztą na adres organizatora konkursu: Profile sp. z o.o., ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Energia ze słońca”.

 
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT