Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 44b ust. 10 UoSO szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Jednocześnie UoSO nie określa zasad oceniania, w tym nie...

PORADA PRAWNA

1. Czy wprowadzenie wag ocen i średniej ważonej w ocenianiu wewnątrzszkolnym w szkole podstawowej jest obowiązkowe? 2. Czy zasady oceniania mogą być zmienianie w trakcie roku szkolnego np. na II półrocze?

Na podstawie art. 44b ust. 10 UoSO szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Jednocześnie UoSO nie określa zasad oceniania, w tym nie nakazuje wprowadzenia wag ocen i średniej ważonej. Ponieważ zgodnie z art. 44a ust. 8 UoSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców m.in. o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. W związku z tym statut szkoły w zakresie WSO raczej nie powinien być nowelizowany w trakcie roku szkolnego, skoro we wrześniu powinny zostać podane do wiadomości rodziców i uczniów zasady oceniania uczniów w bieżącym roku.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT