Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Okres realizacji stażu jest ciągły, co oznacza, że obejmuje on również ferie zimowe i letnie, które są jednocześnie okresem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli...

PORADA PRAWNA

10 marca 2019 Awans zawodowy

1.Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego 01.09.2014 r. W trakcie odbywania stażu zaszła w ciążę. Od 14.02.2017 r.do 30.06.2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 1.07. 2017 r. do 17.08. 2017 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego, od 18.08.2017 do 16.08.2018 r.przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Od 17.08.2018 r. do 11.10.2018 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym za 2018 r. Do pracy wróciła 12.10.2018 r. Nasze pytanie brzmi: do kiedy opisana wyżej nauczycielka powinna odbywać staż na nauczyciela dyplomowanego? Czy okresy urlopu wypoczynkowego powinny zostać zaliczone do stażu? Czy też staż powinien zostać wydłużony o okres zwolnienia lekarskiego tj. od dnia 14.02.2017 do 31.05.2017 r. (dzień planowanego zakończenia stażu) liczony od dnia powrotu do pracy tj. od 12.10.2018 r.?

Okres realizacji stażu jest ciągły, co oznacza, że obejmuje on również ferie zimowe i letnie, które są jednocześnie okresem urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych. A zatem urlop wypoczynkowy oraz urlop wypoczynkowy uzupełniający jest okresem odbywania stażu. Bowiem w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa niżej, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Natomiast w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa wyżej, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Staż zatem w przypadku o którym mowa w pytaniu, należy przedłużyć o łączny okres absencji w pracy podczas stażu, z powodu:– zwolnienia lekarskiego,– urlopu macierzyńskiego. Należy więc zsumować okres ciągłego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i przedłużyć staż, licząc od dnia, kiedy powinien się skończyć, czyli po upływie wymaganego okresu od jego rozpoczęcia – od 1 czerwca 2017 r., czyli od kolejnego dnia po dniu zakończenia stażu.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT