Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Organem nadającym stopień awansu zawodowego jest dyrektor szkoły, zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz....

PORADA PRAWNA

26 listopada 2019 Awans zawodowy

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (szkoła podstawowa, publiczna). Co należy wpisać na akcie w miejscu "nazwa organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela" - czy zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela: dyrektora szkoły czyli Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr..., czy samą nazwę szkoły czyli Szkoła Podstawowa Nr…? A jeśli dyrektora, to czy należy odcisnąć pieczęć urzędową? W ustawie o barwach i hymnie RP oraz pieczęciach państwowych w art. 2a pkt 12 wymieniona jest szkoła publiczna (dyrektora szkoły jako organu nie wymieniono), natomiast w art. 16c ust. 3 tejże ustawy jest napisane, że pieczęci używają podmioty, o których mowa w art. 2a. Jak zatem w świetle obowiązującego prawa należy postąpić?

Organem nadającym stopień awansu zawodowego jest dyrektor szkoły, zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, a więc należy wymienić dyrektora szkoły podstawowej w miejscu „nazwa organu nadającego stopień awansu zawodowego nauczyciela”. Ponadto dyrektor składa podpis i przystawia swoją pieczątkę jako organ wydający decyzję, nie jest to natomiast pieczęć urzędowa publicznej szkoły podstawowej. We wzorze aktu nadania stopnia awansu znajduje się objaśnienie, zgodnie z którym pieczątkę urzędową przystawia tylko organ (nadający stopień awansu), który posiada prawo jej używania (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT