Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W czasie ferii szkolnych nauczyciel odbywający staż i opiekun stażu korzystają z urlopu wypoczynkowego w szkole feryjnej (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -...

PORADA PRAWNA

20 września 2019 Awans zawodowy

Awans zawodowy - przedłużenie stażu. Nauczycielka rozpoczęła staż 01.09.2017 r. na stopień n. mianowanego. Ustawowy termin zakończenia stażu: 31.05.2020 r. W 2019 r. była nieprzerwanie nieobecna ponad miesiąc (art. 9d ust. 5 KN). Czy w związku z tym zakończy staż 06.07.2019 r.? Jak wówczas wygląda procedura (złożenie sprawozdania, projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu - opiekun) zważywszy na okres wakacji?

W czasie ferii szkolnych nauczyciel odbywający staż i opiekun stażu korzystają z urlopu wypoczynkowego w szkole feryjnej (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela odbywającego staż nie mogą zostać zlecone opiekunowi stażu w czasie ferii, a w związku z tym projekt oceny dorobku zawodowego powinien sporządzić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego – analogicznie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) w zw. z art. 64 ust. 2 KN. W związku z tym należy uznać, że również nauczyciel może złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ww. terminie – analogicznie § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia. Dyrektor sporządzi ocenę dorobku zawodowego w terminie 21 dni od złożenia sprawozdania przez nauczyciela (art. 9c ust. 5a KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT