Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa nie regulują takich szczegółów pracy szkoły. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów...

PORADA PRAWNA

12 lipca 2018 Prawo oświatowe

Bardzo proszę o informację, czy jestem zobowiązana do przyjęcia do mojej szkoły ucznia, który nie otrzymał promocji do klasy trzeciej gimnazjum,a uczęszczał do innej placówki (szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi). Moja placówka jest szkołą obwodową ucznia. Czy uczeń może pozostać w dotychczasowej szkole w klasie 8? Bardzo proszę o podstawę prawną.

Przepisy prawa nie regulują takich szczegółów pracy szkoły. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów. W związku z powyższym na dyrektorach odpowiednich szkół ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg ewidencji spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego. Na podstawie tego przepisu wg mojej opinii, dyrektor szkoły „obwodowej” nie może odmówić przyjęcia ucznia, o którym mowa w pytaniu.

Podstawa prawna: Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. (poz. 996) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r., w szczególności art. 36 ust. 13, 14.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT