Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązujące przepisy nie regulują zagadnienia prowadzenia w przedszkolu dokumentacji w formie papierowej albo elektronicznej w zakresie zarządzeń, uchwał lub protokołów....

PORADA PRAWNA

Chciałabym uzyskać podstawę prawną do przejścia z prowadzenia dokumentacji przedszkolnej z wersji papierowej na elektroniczną, Chodzi dokładnie o zarządzenia, uchwały i protokoły.

Obowiązujące przepisy nie regulują zagadnienia prowadzenia w przedszkolu dokumentacji w formie papierowej albo elektronicznej w zakresie zarządzeń, uchwał lub protokołów. W związku z tym taka zmiana mogłaby wynikać albo z odpowiednich zmian w instrukcji kancelaryjnej albo statutu przedszkola w zależności od tego, jaki wewnętrzny dokument dotychczas regulował formę ww. dokumentów – art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), art. 102 ust.1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT