Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny...

PORADA PRAWNA

20 września 2022 Prawo oświatowe

Czy dla opiekuna semestru w zaocznej szkole dla dorosłych przysługuje dodatek za wychowawstwo?

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494 z późn. zm.) nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, mentora lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Dodatek przysługuje, jeżeli nauczyciel wykonuje dodatkowe zadania związane z powierzoną funkcją. Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym i z tego względu przysługuje nauczycielowi wówczas, gdy jest to uzasadnione zwiększonym zakresem obowiązków, wykonywaniem dodatkowych zadań.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 24 października 2007 r., (II SA/Go 580/07) stwierdził, że tylko nauczyciel wykonujący dodatkową (poza nauczaniem określonego przedmiotu) funkcję wychowawcy klasy ma prawo otrzymać dodatek funkcyjny.
Zakres zadań nauczyciela wychowawcy określa statut – stosownie do zapisu art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jeżeli zatem opiekun w zaocznej szkole dla dorosłych spełnia powyższe warunki – wówczas należy przyjąć, że spełnia przesłanki do uzyskania dodatku.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT