Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ gimnazjum zostanie wygaszone z mocy prawa na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017...

PORADA PRAWNA

24 lipca 2019 Prawo oświatowe

Czy dokumenty z okresu gimnazjum (statut, procedury, regulaminy) należy uchylić uchwałą? Co należy uczynić ze sztandarem gimnazjum?

Ponieważ gimnazjum zostanie wygaszone z mocy prawa na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) - dalej PWuPO, automatycznie z likwidacją szkoły przestaną obowiązać także jej wewnętrzne regulacje (statut, procedury, regulaminy), których w związku z tym nie trzeba uchylać. Przepisy PWuPO, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) nie określają zasad postępowania ze sztandarem likwidowanej szkoły. MEN w stanowisku z dnia 26 listopada 2004 r. zasugerował, że w takich sytuacjach sztandar szkoły powinien zostać przekazany organowi prowadzącemu (Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu na zapytanie nr 3588 w sprawie wskazania podmiotów odpowiedzialnych za postępowanie dotyczące likwidacji placówek oświatowych, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/1F12889F). Natomiast w uchwale podjętej na podstawie art. 127 ust. 2 PWuPO, stwierdzającej wygaszenie gimnazjum, może ewentualnie zostać wskazany inny sposób postępowania ze sztandarem lub bardziej ogólnie – z mieniem szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT