Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie ma przeszkód prawnych, aby na pisemny wniosek rodzica zwrócić mu oryginał dokumentu, jaki przedłożył w przedszkolu w sprawie swojego dziecka. W tym przypadku należy...

PORADA PRAWNA

09 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Czy Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ma obowiązek zwrócić rodzicowi dziecka oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,orzeczenia o niepełnosprawności, opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którą rodzic przedłożył kilka lat wcześniej, umieszczając dziecko w NPS? Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura zwrotu oryginału orzeczenia/opinii - czym i jak go zastąpić?

Nie ma przeszkód prawnych, aby na pisemny wniosek rodzica zwrócić mu oryginał dokumentu, jaki przedłożył w przedszkolu w sprawie swojego dziecka. W tym przypadku należy jednak zrobić kopię zwracanego dokumentu – poświadczoną oczywiście pieczątką „za zgodność z oryginałem” oraz pieczatką i podpisem dyrektora placówki.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT