Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Każdy rodzic na mocy Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks prawo rodzinne sprawuje bezpośrednią opiekę prawną nad swym dzieckiem. Nawet w przypadku ograniczonego sądownie prawa...

PORADA PRAWNA

04 lipca 2017 Prawo oświatowe

Czy dyrektor placówki ma obowiązek prosić rodzica o dokument/oświadczenie, że jego dziecko jest ubezwłasnowolnione? Czy rodzic musi przedkładać dokument, z którego wynika, kto prawnie sprawuje opiekę nad dzieckiem?

Każdy rodzic na mocy Konstytucji RP oraz ustawy Kodeks prawo rodzinne sprawuje bezpośrednią opiekę prawną nad swym dzieckiem. Nawet w przypadku ograniczonego sądownie prawa rodzicielskiego. W sytuacji gdy dziecko jest sądownie ubezwłasnowolnione – a jest to możliwe tylko w przypadku dzieci już pełnoletnich i niezdolnych do podejmowania samodzielnie czynności prawnych – to najczęściej prawnym opiekunem sąd ustanawia nadal rodzica. Rodzic nie ma obowiązku przedstawiać dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dyrektor spróbował wyjaśnić tę kwestię zapraszając rodzica na spokojną rozmowę – ze świadomością, iż do rodzica należy decyzja, czy zechce na ten temat rozmawiać.

Natomiast w sytuacji gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że prawnym opiekunem dziecka jest inna osoba niż jego rodzic – należy zwrócić się do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT