Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne O liczbie sprawozdań z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym decydują wewnętrzne uregulowania zawarte w statucie przedszkola (lub zarządzeniu osoby prowadzącej...

PORADA PRAWNA

10 marca 2018 Nadzór pedagogiczny

Czy dyrektor przedszkola niepublicznego może napisać jedno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego na koniec roku szkolnego, podsumowujące cały rok szkolny, czy musi napisać dwa (jedno po I semestrze, a drugie po II semestrze?

O liczbie sprawozdań z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym decydują wewnętrzne uregulowania zawarte w statucie przedszkola (lub zarządzeniu osoby prowadzącej przedszkole). Przedszkole niepubliczne jest  wyłączone  z wykonywania zadań nadzoru w sposób przewidziany dla przedszkoli publicznych, a w określony  w przepisie:
(-)  
art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm. ), który  nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek  przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola, oraz
(-)
§ 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017r. poz.1658)  który stanowi, że dyrektor przedszkola w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Model (koncepcja)  wewnętrznego nadzoru pedagogicznego może przybierać różne kształty w zakresie treści merytorycznych, jak i rozwiązań organizacyjnych służących ich realizacji, natomiast jego przedmiot i zakres powinien wynikać z potrzeb przedszkola. Warto dodać, że osoba prowadząca placówkę może zdecydować o sposobie sprawowania wewnętrznego nadzoru w kształcie przyjętym w obecnie obowiązujących przepisach dla szkół i placówek publicznych, może także dokonać jego modyfikacji,  dostosowując do potrzeb i możliwości swojej placówki lub ustalić całkowicie odmienny od określonego w modelu ministerialnym.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT