Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przed zastosowaniem kary porządkowej pracodawca musi wysłuchać pracownika w zakresie okoliczności naruszenia jego obowiązków. Takie wysłuchanie może nastąpić zarówno w...

PORADA PRAWNA

07 marca 2018 Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły może nałożyć karę porządkową upomnienia nauczycielowi, który złożył wcześniej wyjaśnienia? Czy kara może być nałożona podczas przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim i przesłana pocztą?

Przed zastosowaniem kary porządkowej pracodawca musi wysłuchać pracownika w zakresie okoliczności naruszenia jego obowiązków. Takie wysłuchanie może nastąpić zarówno w formie ustnej, jak i pisemnego wyjaśnienia. Do celów dowodowych fakt wysłuchania pracownika w tym zakresie warto jednak potwierdzić na piśmie. Zastosowanie kary polega na przedstawieniu pracownikowi w tym zakresie pisemnej informacji, w której pracodawca jest zobowiązany podać 3 obligatoryjne elementy: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia, informację o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu od nałożonej kary.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają ukarania pracownika karą porządkową w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej np. chorobą lub zaplanowanym wcześniej urlopem. Istnieją jednak warunki, które muszą być spełnione, aby zastosowana kara była skuteczna.
Zgodnie jednak z art. 109. § 1 i 2 ustawy Kodeks pracy kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po trzech miesiącach od dopuszczenia się tego naruszenia. Ponadto kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Zgodnie zaś z art. 109. § 3 ustawy Kodeks pracy, jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy nie może być on wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Terminy te są ostateczne i nie mogą być przedłużane i przywracane. Upływ któregokolwiek z nich odbiera pracodawcy możliwość ukarania pracownika za określone naruszenie obowiązków służbowych.

Jeżeli pracownik dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, ale został przez pracodawcę wysłuchany przed zaistnieniem nieobecności, a w ocenie pracodawcy zachowanie pracownika powinno się spotkać z sankcją, kara porządkowa może być nałożona, nawet jeśli pracownik przebywa na urlopie lub zwolnieniu chorobowym. Istotne jest to, że zatrudniony został wysłuchany przez pracodawcę jeszcze w czasie, kiedy był obecny w pracy. Kodeks pracy nie przewiduje bowiem wprost ochrony pracowników przed zastosowaniem kary porządkowej w razie ich nieobecności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jedn.: Dz.U.z 2018r. poz.108 z późn.zm.).

 

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT