Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze,w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i...

PORADA PRAWNA

17 lutego 2016 Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły może wejść na obserwację lekcji bez zapowiedzi?

Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze,w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotnew jej działalności.3. W celu realizacji zadań, dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikającez działalności statutowej szkoły.Dyrektor opracowuje plan nadzoru, który zawiera w szczególności:1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.Dyrektor w planie nadzoru określa tematykę i terminy przeprowadzania kontroli. Jeśli natomiast uzna, że obserwacja jest niezbędnym elementem bieżącej kontroli, może ja przeprowadzić poza planowanymi działaniami wyszczególnionymi w dokumencie nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, w szczególności § 24.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT