Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z przepisami art. 94a ust. 1 i 1a ustawy osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w...

PORADA PRAWNA

23 lutego 2014 Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie jest zobowiązany do kontroli realizacji obowiązku szkolnego dzieci cudzoziemców mieszkających w obwodzie tej szkoły, mimo iż dzieci tych nie ma na liście otrzymanej z urzędu gminy? Jestem dyrektorem obwodowej szkoły podstawowej i przypadkiem dowiedziałam się, że w moim obwodzie od dłuższego czasu mieszkają obywatele Bułgarii z dziećmi, z których jedno jest w wieku szkolnym (ok. 8 lat). Dziecko to nie chodzi do naszej szkoły i prawdopodobnie nie chodzi do żadnej innej szkoły. Czy w związku z tym dyrektor powinien podjąć jakieś kroki?

Zgodnie z przepisami art. 94a ust. 1 i 1a ustawy osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach. Dzieci cudzoziemców podlegające obowiązkowi szkolnemu w Polsce korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Prawo to dotyczy wszystkich cudzoziemców niezależnie od ich statusu prawnego i podstawy pobytu na terytorium Polski. Oznacza to, że dyrektor szkoły podstawowej ma takie same obowiązki wobec dzieci krajów należących do UE, a zamieszkujących w obwodzie jego szkoły, jak wobec dzieci polskich. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa wyżej, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej,w obwodzie którego dziecko mieszka. Wg mojej opinii, zanim dyrektor podejmie działania związane z egzekucją obowiązku powinien uprzednio rodzicom dzieci cudzoziemców udzielić pisemnej informacji nt: a) przepisów dotyczących obowiązku szkolnego, b) zakresu odpowiedzialności rodziców, c) skutków nierespektowania tych uregulowań (z odpowiedzialnością karno-administracyjną oraz przed sądem opiekuńczym włącznie). W przypadku braku reakcji ze strony rodziców (w piśmie wskazać termin), dyrektor powinien wszcząć przewidziane prawem środki dyscyplinujące rodziców na podstawi art. 20 ust. 1 ustawy. Należy podkreślić, że państwo polskie jest wyłączone z finansowania obowiązku nauki cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT