Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie dają takich możliwości.Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci...

PORADA PRAWNA

10 lutego 2017 Prawo oświatowe

Czy dziecko pięcioletnie może na wniosek rodzica zostać przyjęte do klasy pierwszej?

Przepisy prawa oświatowego nie dają takich możliwości.Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci siedmioletnie, w związku z tym dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Natomiast dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnympoprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.Jednak rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Niezbędna jest w tym przypadku opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Do szkoły znajdującej się w obwodzie, w którym mieszka dziecko – zarówno 6-, jak i 7-letnie – dyrektor przyjmie je do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie zgłoszenia.Do szkoły znajdującej się poza obwodem, w którym mieszka dziecko, może być ono przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wniosek o przyjęcie do szkoły poza obwodem należy składać do dyrektora tej szkoły w terminie określonym przez gminę (terminy rekrutacji określa gmina do końca stycznia danego roku).

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT