Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź 1 Nie, ale: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych...

PORADA PRAWNA

19 listopada 2009 Prawo oświatowe

Czy istnieje rozporządzenie, które reguluje długość przerw między lekcjami? Czy liceum i gimnazjum,które wchodzą w skład zespołu szkół mogą mieć jeden statut - dla zespołu , czy osobno dla liceum i gimnazjum?

Odpowiedź 1

 

Nie, ale:
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

§ 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
 

O tym, jak powinien być pełniony dyżur i w jakich proporcjach decyduje dyrektor szkoły, ponieważ są to jego kompetencje. Poradniki PSSE (które kontrolują szkoły i placówki oświatowe) doradzają:
„W każdym dniu konieczna jest przerwa 20 minutowa, pozostałe przerwy nie powinny być krótsze niż 10 minut (w przypadku braku przerwy 20 minutowej dopuszcza się dwie przerwy 15 minutowe)"

 

Odpowiedź 2

 

Uso art. 62 ust. 2, 4 (także 6)
 

Art. 62
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.
(…)
4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

6. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT