Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Prawo nie reguluje szczegółów pracy szkoły. Szkoła realizuje swoje zadania szczegółowo opisane w statucie. Statut szkoły określa w szczególności:1) cele i zadania...

PORADA PRAWNA

Czy jest ściśle określona liczba opiekunów na wycieczki szkolne?

Prawo nie reguluje szczegółów pracy szkoły. Szkoła realizuje swoje zadania szczegółowo opisane w statucie. Statut szkoły określa w szczególności:1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach,2) sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. Dyrektor podejmuje decyzje, w sprawach, o których mowa w pytaniu, bowiem prawo oświatowe nie reguluje szczegółów pracy szkoły.Organizację i program wycieczek oraz imprez szkoła dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.Oznacza to, że liczbę opiekunów ustala dyrektor szkoły podpisując zgodę w karcie wycieczki. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia. Podstawa prawna:1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12.08. 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, w szczególności § 24. 1.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.), w szczególności.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (ze zm.), w szczególności § 5.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT