Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązkiem komisji powypadkowej powołanej przez dyrektora szkoły jest ustalenie rodzaju urazu ucznia lub pracownika, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra...

PORADA PRAWNA

25 października 2019 Inne

Czy mając na uwadze RODO, zespół powypadkowy może żądać od poszkodowanego (pracownika, lub w przypadku ucznia - od jego rodziców / opiekunów) dokumentacji medycznej potwierdzającej zaistnienie urazu i rodzaj urazu? Jaka to powinna być dokumentacja medyczna i czy wymaga to jakiejś szczególnej zgody (osoby, której dotyczy) na jej przetwarzanie i przechowywanie?

Obowiązkiem komisji powypadkowej powołanej przez dyrektora szkoły jest ustalenie rodzaju urazu ucznia lub pracownika, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870). Jednocześnie powołane akty prawne nie zobowiązują rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub pracownika do przekazania dokumentacji medycznej uzyskanej poza szkołą w związku z wypadkiem. W związku z tym komisja nie jest uprawniona do nałożenia takiego zobowiązania. O udostępnieniu dokumentacji decyduje na zasadzie dobrowolności odpowiednio rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń i pracownik, a podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT