Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Od dnia 1 stycznia 2018r. urlop zdrowotny udziela się wyłącznie na leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia...

PORADA PRAWNA

23 kwietnia 2018 Prawo oświatowe

Czy mogę ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia ze względu na problemy z kręgosłupem i stawami kolanowymi? Jestem pod stałą opieką ortopedy i endokrynologa. Z kręgosłupem na razie leczę się u lekarza rodzinnego i rehabilitanta. Lekarz rehabilitant sugeruje skorzystanie z sanatorium. Czy wystarczą zaświadczenia o leczeniu od specjalistów i lekarza rodzinnego, które przedłożę u lekarza medycyny pracy?

Od dnia 1 stycznia 2018r. urlop zdrowotny udziela się wyłącznie na leczenie choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Jeśli schorzenie nie jest chorobą choćby pośrednio związaną ze środowiskiem lub sposobem wykonywania pracy, nauczycielowi pozostanie uzyskanie skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.
Schorzenia, o których mowa wyżej, nie dają podstawy do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, ponieważ choroby kręgosłupa i stawów nie są chorobami pośrednio związanymi ze środowiskiem lub sposobem wykonywania pracy. W takim przypadku nauczycielowi pozostanie uzyskanie skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie musi potwierdzić oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela. Brak potwierdzenia na skierowaniu będzie obligował dyrektora do odmowy udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Dyrektor musi wówczas udzielić urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu.

Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.1189 z późn.zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT