Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie:1) zajęć...

PORADA PRAWNA

08 lutego 2018 Prawo oświatowe

Czy na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uwzględniając § 4 można realizować zajęcia do wyboru przez ucznia w następujący sposób - system klasowo-lekcyjny 2 godziny, następne 2 godz. do wyboru w tej samej klasie, z tymi samymi uczniami, ale np. co 2 miesiące zmiana zajęć do wyboru w ramach planu przyjętego i zaakceptowanego przez wszystkie podmioty (np. 2 miesiące zajęcia sportowe, 2 miesiące zajęcia taneczne, itp)? Ewentualnie realizacja 2 godzin do wyboru przez cały rok w taki sposób że; klasa ma 2 godziny zajęć klasowo-lekcyjnych i dwie godziny tygodniowo piłki nożna, gdyż uczniowie dokonali takiego wyboru. Czy istniej możliwość zachowania systemu klasowego na 4 godziny zajęć wychowania fizycznego z zaznaczeniem,że dwie godziny realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, dwie zajęcia do wyboru?

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie:1) zajęć klasowo-lekcyjnych;2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnejturystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzącyzajęcia klasowo-lekcyjne.Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych;2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych.Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych oraz międzyszkolnych w przypadku zespołów szkół.Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.Z opisu sytuacji w pytaniu wynika – wg mojej opinii - że organizacja tych zajęć jest możliwa, a wręcz zachęcająca do udziału w tych zajęciach, czyli zgodna z intencją Ustawodawcy. Należy jednak pamiętać o wymaganiach i innych obowiązkach związanych z ocenianiem.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT